zoom

Tech

8.5 milionë pajisjet Windows të prekura nga ndërprerja e TI-së përbëjnë më pak se 1% të të gjitha makinerive në mbarë botën.Microsoft tha se ndikimet  ekonomike dhe shoqërore tregojnë përdorimin e CrowdStrike "nga ndërmarrjet që kanë shumë shërbime kritike".Microsoft mu...